1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de eigenaar: de eigenaar van de website;
* gebruik(en): alle denkbare handelingen;
* u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
* de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de site die u thans bekijkt. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. De artikelen met bron NOVUM mogen in geen enkel geval overgenomen worden. Voor alle foto’s en ander beeldmateriaal geldt ook dat deze in geen geval overgenomen mogen worden.
7. De artikelen met bron oranjemuziek.nl mogen zonder toestemming, maar onder voorwaarde worden overgenomen; De tekst van het artikel mag worden overgenomen mits het begeleid wordt met een bronvermelding inclusief hyperlink.
8. De artikelen ©:oranjemuziek.nl mogen in geen enkel geval overgenomen worden.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met oranjemuziek.nl

TOP