Oranjemuziek.nl

Oranjemuziek.nl is een muzieksite, een muziekkrant op internet.

De artiesten

We richten ons op Nederlandse- en de buitenlandse artiesten die in Nederland bekend zijn.

Daarnaast berichten we ook over diegenen die muziek ondersteunen, hierbij kan je denken aan radio DJ’s, VJ’s, radio- en tvprogramma’s, platenlabels en organisaties die betrekking hebben op muziek zoals Buma/Stemra en Stichting Brein.

De rubrieken

We brengen in de eerste plaats het nieuws: shownieuws, de muzikale voortgang van de sterren, nieuws en data over evenementen en grote shows en je kan hier op de site ook meepraten over de meeste nieuwsitems. Wij behouden ons het recht voor onwelgevallige opmerkingen te verwijderen.

De muziekwinkel

De verkoop van de cd’s in onze cd winkel wordt afgehandeld door de webshop van Bol.com. De voorwaarden kan je op deze sites vinden.

Adverteren op oranjemuziek.nl

Wil je een advertentie op deze site? Bekijk hier de mogelijkheden of we leggen de mogelijkheden uit als je ons mailt.

Contact

Mail onsVragen, suggesties en nieuws over de artiesten zijn van harte welkom. Jullie kunnen ons bereiken door te mailen naar: oranjemuziek@gmail.com

Met muzikale groet,

Riquard & Ray

Oranjemuziek.nl.

TOP